Företagslån

Qapitala

Qapitala företagslån

Qapitala är på många sätt unika när det kommer till företagslån. Med ett upplägg som bygger på idén om löpande kredit så möjliggör de för småföretag att säkerställa kapitaltillskott precis när det behövs som mest. Som unikt flexibel långivare har de många fördelar. Men är de verkligen ett bättre alternativ?

Uppstickaren Qapitala är på sätt och viss ett typexempel på svensk innovation. De är en flexibel långivare vars tjänster är baserade på idén kring smidig finansiell teknik som möter kundernas faktiska behov. Till skillnad från traditionella långivare så erbjuder de inte ett fast belopp, utan ger istället en rörlig kredit som man kan utnyttja i den utsträckning man själv finner lämpligt.

Det gör att de redan i själva upplägget på ett tydligt sätt särskiljer sig från övriga. För genom att endast låna så mycket som man för tillfället behöver kan man bespara företaget många onödiga ränteutgifter. Att alltid veta att man har tillgång till en kapitalbuffert kan bidra till såväl ökad trygghet som en känsla av att man på det stora hela är säkrad för temporära motgångar.

En särskilt stor fördel med Qapitala är att du under perioder av hög omsättning kan ansöka om en stor kredit, som sedan är tillgänglig även när omsättningen sjunker. Detta till skillnad från sedvanliga långivare där omsättningen ofta står i direkt relation till förutsättningarna för ett lån.

Qapitala och företagslån

Qapitala har valt att kalla sitt upplägg för en digital checkkredit. Detta åsyftar att man beviljas ett låneutrymme som man sedan förfogar över på egen hand. I detta hänseende är det en löpande kredit som kan användas till de utgifter man finner lämpade. Jämfört med andra långivare som betalar ut en klumpsumma så behöver man därför inte betala ränta på annat än det lopp som man faktiskt väljer att utnyttja och lyfta ur checkkrediten.

  • Man beviljas ett utrymme som man sedan förfogar över fritt.

  • Du behöver aldrig betala ränta annat än på det belopp som du faktiskt valt att använda.

  • Kan resultera i ett mer förmånligt lån då räntan är bunden till vad man förbrukar.

  • En trygghet för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till ett extra tillskott av pengar.

Som en av de mer flexibla långivarna blir Qapitala ett oerhört smidigt val om man inte är säker på hur mycket man vill låna. Även om du ansöker om max låneutrymme så är det endast det använda beloppet som leder till räntor och avgifter. Ett oerhört enkelt val.

Varför Qapitala?

Det allra främsta argumentet för att välja Qapitala som långivare är att de är oerhört flexibla. Medan andra betalar ut en klumpsumma så säkerställer Qapitala en löpande kredit. Därför blir det något utav ett mellanting mellan kreditkort och traditionellt lån. Kanske en av de allra mest smidiga lösningarna för alla som är osäker på när de behöver använda sina lånade pengar.

Qapitala erbjuder dock inte privatlån men kanske börjar göra det längre fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *