När behöver du ett företagslån till ditt handelsbolag?

När du startar ett handelsbolag kan det behövas kapital från start för att ni ens ska kunna dra igång verksamheten. Ett företagslån kan också behövas för att skala upp företaget, utöka verksamheten, köpa in arbetsredskap eller om det finns en ny affärsidé ni vill finansiera.
Efterfrågan på företagets produkter eller tjänster har kanske ökat vilket då kanske inte stämmer överens med antal produkter på lager eller antalet anställda som kan utföra tjänsterna. De flesta företag kan behöva kapital för att kunna växa och då kan ett lån komma väl till pass för att slippa tacka nej till nya uppdrag och affärer.
Det händer ibland att ett företag kommer i en svacka ekonomiskt och det drabbar de flesta företag någon gång. Likviditeten i företaget är kanske lågt och ni behöver ha in pengar till utgifter snabbare än kunderna betalar. Det kan också bli svårt ekonomiskt om försäljningen har minskat. Är dessa situationer tillfälliga kan det behövas ett företagslån för att inte tappa affärer och därmed göra situationen ännu värre.

Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare som har ett personligt ansvar för handelsbolagets skulder. Ibland kan det visa sig vara svårt för små handelsbolag att kunna få ett företagslån beviljat. Det är då ofta på grund av att det finns en stor risk för långivaren att förlora pengar när företaget är ganska nytt. Men det finns också långivare som har lån särskilt för små företag.

Företagslån Handelsbolag

Risker med företagslån för HB

Det finns alltid en risk med att lån inte helt kan betalas tillbaka. Om du har företag i företagsformen HB innebär det att du tar större risker än om du hade haft ett aktiebolag. Varje delägare har nämligen ett personligt ansvar för handelsbolagets skulder. Det här utgör en stor risk för samtliga delägare om företaget inte klarar av att betala hela skulden till långivaren.

Viktiga saker att tänka på vid jämförelser av företagslån för handelsbolag

Långivare ser ofta en större osäkerhet i att bevilja företagslån för handelsbolag i jämförelse med ett aktiebolag. Därför kan det vara viktigt att det finns flera säkerheter hos ert företag vid en låneansökan. Det ger er också bättre möjligheter att få bättre villkor för de lån ni söker. Förutom att titta på företagets ekonomiska förutsättningar så granskas även delägarnas privata ekonomi eftersom varje delägare är personligt ansvarig för företagets skulder.
Vi ska här gå igenom några saker ni som delägare ska titta på bland de olika långivarna. Det kan hjälpa er att jämföra olika lån för att kunna hitta ett lån med de bästa villkoren.

Viktiga saker att tänka på inför företagslån:

  • Betalningsförmåga – Hur ser kassaflödet ut och finns det pengar i företaget som kan användas till att återbetala lånet? Finns det någon realistisk och hållbar affärsplan och hur ser prognosen ut för kommande intäkter?
  • Säkerhet – Har företaget någon säkerhet? Vad finns för tillgångar av maskiner, fastigheter eller varulager som kan utgöra en säkerhet? Om delägarna gjort större kontantinsatser i företaget kan detta användas som en säkerhet.
  • Syftet med företagslånet – Vad är syftet med lånet? Finns det en tydlig och hållbar plan kring lånet för vad det ska användas till? Vad kommer pengarna att bidra med för verksamheten?
  • Ett rimligt lånebelopp – Är lånebeloppet rimligt i förhållande vad det ska användas till? Ett lägre lånebelopp är lättare att få beviljat av långivare.
  • Ränta – Vilken effektiv ränta klarar företaget av? Vad kommer räntan att bli med och utan säkerhet?
  • Avgifter – Vilka extra avgifter kan tillkomma på lånet som fakturaavgift och uppläggningsavgift?
  • Återbetalningstid – Vilken återbetalningstid kan företaget klara av?

Ha koll på de olika räntorna för lånet

För att få bra ränta på låneerbjudandet är både företagets betalningsförmåga och delägarnas betalningsförmåga avgörande. Vad långivarna har för krav och bedömningskriterier är intressanta att titta på för att hitta ett lån med de bästa villkoren. Räntesatsen är också avgörande utifrån vilka säkerheter det finns i företaget och hos delägarna.

Vad den totala kostnaden för lånet blir beror bland annat på vilken typ av ränta ni väljer för företagets lån:

  • Fast eller bunden ränta – Räntesatsen blir med denna variant låst under en viss tid till en viss procentsats. Om lånet ska betalas tillbaka i förtid behöver företaget betala all beräknad ränta för hela låneperioden. Företaget får då en fast kostnad varje månad vilket underlättar i den ekonomiska planeringen.
  • Rörlig ränta – Här justeras räntan i förhållande till den ränta som råder på marknaden. Företaget tar en större risk med denna variant eftersom räntan kan stiga så kraftigt att det blir svårt att betala den ökade kostnaden. Det kan också visa sig bli lägre kostnader eftersom räntan istället blir lägre än förväntat. Då finns det goda möjligheter att återbetala lånet i förtid till lägre kostnad.
  • Räntefria lån – Att slippa betala ränta låter bra men kan bli ett mycket dyrare alternativ i slutändan. En hög ränta brukar ersättas med höga avgifter istället och det kan vara bra att räkna vad den totala kostnaden blir för att avgöra om lånet är prisvärt i jämförelse med andra lån.