Affärsplan

Företagarandan hänger i luften och allt fler väljer att starta eget. Men för att komma igång så är det ofta en bra idé att skapa en affärsplan, särskilt om man planerar att skaffa företagslån eller säkerställa extern finansiering. Men hur gör man? Och vad bör man tänka på?

Fortsätt läsa så ska vi på EnklaFöretagslån.se förklara hur allt fungerar.

En affärsplan handlar på många sätt om att såväl för sig själv som för eventuella investerare tydliggöra hur företaget är tänkt att fungera och hur man planerar att tjäna pengar. Man behöver absolut inte lägga sig på ett extremt djupgående plan, utan ofta räcker det med att man håller sig översiktlig.

Hur man väljer att utforma sin affärsplan är på många sätt fritt utifrån eget tycke. Men för att göra det så enkelt som möjligt för dig så har vi tittat närmare på hur du på bästa sätt ordnar en affärsplan som gör att du kommer igång med ditt företagande. Med lite tur så ser vi tillsammans till att din affärsplan blir så bra som möjligt, och att du undviker några av de vanliga men ofta riskfyllda misstagen.

Affärsplan

Hur skapar man en affärsplan?

Något som är viktigt att hålla i åtanke är att affärsplanen främst är till för att utomstående personer snabbt och enkelt ska kunna greppa och förstå företagsidén. Därför är det viktigt att vara både konkret och utförlig utan att bli alltför långrandig. Första steget i att skapa en slagkraftig affärsplan blir därför att noggrant fundera på sin egen affärsidé. För det är först när du är säker på vad du vill uppnå som du har möjligheten att ordna en effektiv affärsplan.

Innan du börjar med det att utforma din affärsplan så föreslår vid därför att du sätter dig ned och funderar på din affärsidé. Oavsett om du redan har kommit igång, eller vill använda affärsplanen som ett en del av en nystart, så är det en bra idé att helt enkelt börja från början. Vad är egentligen din affärsidé? Och hur planerar du att tjäna pengar? När du är på det klara med detta så kan du ta steget till att börja utforma affärsplanen.

Grunderna för en bra affärsplan

En bra affärsplan måste väcka intresse, men samtidigt vara tillräckligt seriös och välorganiserad för att övertyga. Därför är det smart att vara lite extra systematisk när man väljer att utforma affärsplanen. För att göra det så enkelt som möjligt så kan du tänka dig affärsplanen som en lite kortare uppsats. Här kommer därför några av de punkter som kan vara bra att ha med.

 • Företagsidén: Vad kommer företaget att syssla med?

 • Bakgrunden: Var kom företagsidén ifrån?

 • Kunder och omsättning: Hur kommer företaget att tjäna pengar?

 • Geografisk inriktning: Har du nationella eller internationella ambitioner?

 • Eventuella hinder: Vilka hinder förväntar du dig? T.ex. konkurrens eller problematisk lagstiftning.

 • Miljöförhållning: Numera är miljöaspekten oerhört viktig.

 • Ambition och målsättning: Var ser du att företaget befinner sig om några år?

Kom ihåg att de personer som kommer att ta del av affärsplanen ofta har väldigt begränsad tid att sätta sig in i omständigheterna. Därför är det viktigt att affärsplanen är konkret och tydlig utan att väcka frågetecken. Fokusera därför på varje enskild punkt tills du själv uppfattar att de är tydliga.

Värt att poängtera är att det inte finns några måsten när det kommer till en affärsplan. Ofta är det en bra idé att anpassa utformningen till den tilltänkta målgruppen. På så sätt skapar man rätt förutsättningar för såväl bra genomslag som att skapa en engagerande plan.

Nackdelar med en affärsplan

Även om en affärsplan ofta är ett måste när det kommer till att säkerställa extern finansiering så är det inte alltid ett måste. Om du på egen hand kommer att finansiera företaget finns det absolut ingen anledning att spendera tid på en affärsplan, såvida du inte vill tydliggöra för dig själv exakt vad det är för ambitioner som du har. Undvik därför att spendera onödig tid på att utforma en affärsplan om du inte känner att du absolut behöver en.

En alltför spretig affärsplan riskerar även att väcka fler frågor än den besvarar, med följd att de du presenterar den för får fel intryck om företaget. Detta gäller särskilt om det visar sig att affärsplanen bygger på felaktiga antaganden. Få saker kan motverka syftet i sådan utsträckning som en affärsplan vars innehåll är objektivt felaktigt. Även om det lockar med att göra storslagna prognoser i en affärsplan, så är det i de flesta fall nästan omöjligt att förutse hur saker och ting kommer att se ut i framtiden. Därför kan det vara en bra idé att vara lite extra sparsam med hur du väljer att presentera företagets framtidsutsikter.

Om man ska sammanfatta den främsta nackdelen med en affärsplan så handlar det om risken att den leder till en felaktig framställning av företaget och idén bakom det. Därför är det oerhört viktigt att man alltid återkopplar till verkligheten för att se till att man inte svävar ut i överdrifternas land. Genom att hålla affärsplanen fast grundad i vad man objektivt sett kan uppnå så säkerställer man att affärsplanen kommer till nytta.

NABC – Behov, lösningar, fördelar och konkurrens

NABC (Need, approach, benefit and competition) är en metod som blivit oerhört populär på senare tid. Den bygger på en amerikansk modell för att såväl utforma som att utvärdera idéer. Tanken är att man steg för steg på ett systematiskt sätt konkretiserar sin idé och preciserar exakt vad det är som får den att sticka ut från mängden.

 • Need. Vilket tomrum fyller din idé. Eller vilket problem löser den.

 • Approach. Vilket är ditt tillvägagångssätt? Och varför är det bättre än befintliga sätt.

 • Benefit. På vilket sätt erbjuder din idé mervärde?

 • Competition. Vilka är dina konkurrenter och varför bör man välja dig?

Detta är även ett bra förhållningssätt om du vill utvärdera din affärsplan för att säkerställa att den faktiskt är utformad på sådant sätt att den tydliggör varför din affärsidé är värd att fokusera på, samt vad det är som gör att den blir minnesvärd.

Kom ihåg att NABC kräver ett helhetstänk. Var inte blygsam när det kommer till att använda internet, tidningar och allehanda informationskällor. För endast genom att på ett sakligt och informerat sätt förhålla dig till den rådande marknaden kan du säkerställa att din idé har något att tillföra.

Pitch – En kort presentation som övertygar

Pitch är ett annat ord för en lite kortare men övertygande presentation. Tanken är att man med en bra presentation slänger ut en krok som intressenter kan fånga. De allra mest effektiva presentationerna är de som redan från början sveper med åhörarna på ett sådant sätt att de känner engagemang och intresse för idén.

Men det är inte alla av oss som har en naturlig och medfödd fallenhet för gripande presentationer. Därför ska du absolut inte känna dig rädd för att öva och testa dig fram. För det är endast genom att bli bekväm i sig själv som man kan skapa de allra bästa presentationerna. Här kommer iallafall några punkter att förhålla sig till.

 • Väck intresse som direkt fångar åhörarna. Första meningen är viktig.

 • Konkretisera vilket tomrum på marknaden som du ämnar fylla med din idé.

 • Förtydliga hur företaget kommer att fylla tomrummet.

 • Presentera det mervärde som företaget skapar för kunderna.

 • Visa varför din idé är mer lämpad än övriga alternativ.

Värt att poängtera är att ingen kommer bli mer övertygade än hur du känner dig. Om du själv inte tror på din idé så kommer det att lysa igenom. Därför är det en bra idé att öva några gånger i en trygg miljö. När man väljer att presentera en affärsidé så kommer man i många fall granskas från topp till tå. Och minsta nervositet eller oklarhet riskerar att dra ned på helhetsintrycket.

Om du saknar tidigare erfarenhet av muntliga framställningar så är det en bra idé att endera filma dig själv när du presenterar din affärsplan, eller att be en kompis eller familjemedlem lyssna på ditt företag och sedan utvärdera det. Det är viktigt att man håller sig ödmjuk och är villig att justera sin framställning. Genom att släppa egot vid dörren så har du redan tagit ett första steg mot en övertygande presentation. Kom ihåg att det handlar om presentationen, och inte om dig som person.

Måste man alltid ha en affärsplan?

Affärsplaner utformas nästan uteslutande för utomstående intressenter. Ofta handlar det om banker, finansiärer eller framtida samarbetspartners. Därför behöver man främst en affärsplan i de sammanhang när man faktiskt har att göra med utomstående. Är det du själv som grundar och finansierar ditt företag så är nyttan med en affärsplan ganska liten. Samma gäller om det är du och dina medgrundare som på egen hand axlar verksamheten. Men om man någon gång under resans lopp väljer att kontakta personer utanför den inre kretsen så kan en affärsplan plötsligt bli skillnaden mellan fram- och motgång. För att undvika onödigt merjobb så är det därför alltid smart att fundera på huruvida man verkligen behöver en affärsplan. Om du kommer fram till att det inte är rätt tillfälle att skapa en plan så kan du alltid ändra dig i framtiden. Många väljer att utforma en affärsplan först i samband med att de behöver kontakta externa finansiärer eller i samband med att de ansöker om ett företagslån.

Fallgropar med vissa affärsplaner

Precis som att en bra affärsplan kan övertyga så kan en dålig affärsplan resultera i dåligt förtroende. I värsta fall resulterar de i att en bra idé framstår som ett blivande problem. Därför bör du i största möjliga mån se till att undvika de allra vanligaste fallgroparna. Vi har tittat närmare på några av de saker som kan förstöra den bästa affärsplan, men som samtidigt är ganska enkla att undvika.

Det kan vara en bra idé att fundera lite över fallgroparna redan innan du utformar din affärsplan. På sådant sätt så slipper du göra onödigt omfattande revideringar, och du får chansen att utveckla en känsla för vad man bör undvika.

a) Upprepning

Att upprepa sig skapar alltid ett dåligt intryck. Såväl i tal som skrift. Men det är lätt hänt, och särskilt när man väljer att skapa en onödigt lång affärsplan. Försök därför att tydligt sektionera din affärsplan på ett sådant sätt att varje rubrik täcker ett eget område. Och undvik att göra affärsplanen för långrandig. Då slipper du upprepningar och säkerställer att affärsplanen blir så tydlig som möjligt.

b) Överskatta inte marknaden

Även om ingen startar ett företag med ambitionen att inte göra vinst, så är det oerhört vanligt att man överskattar förutsättningarna för omsättning. Särskilt om man själv är väldigt engagerad i sin idé. Se därför till att tona ned prognoserna, och välj försiktighet framför extravaganta spekuleringar. Det är avsevärt mycket enklare att justera upp en prognosen, än det är att justera de den. Om det visar sig att man presenterat överentusiastiska siffror så kan investerare bli oerhört negativt inställda.

c) För svår och tråkig

I grund och botten så handlar en affärsplan om att väcka engagemang. För att det ska vara möjligt så är det däremot viktigt att man är både kort och koncis, samtidigt som man tydliggör varför idén är värd att överväga. Väldigt många gör misstaget att felbedöma sin publik i sådan utsträckning att de fokuserar på detaljer när åhörarna egentligen bara vill ta del av en översiktlig presentation. Spara därför de allra mest djupgående detaljerna till senare. Den som blir engagerad av affärsplanen har alltid möjligheten att be om mer information. Försök därför alltid att utforma affärsplanen på ett sådant sätt att den är intressant och engagerande.

d) Ljug aldrig

Den kanske allra största miss som man kan göra är att vara oärlig i såväl framställning som prognoser. Att man har gjort felaktiga beräkningar är något som de flesta kan ha överseende med. Men om det visar sig att man aktivt vilselett personer genom en oärlig affärsplan så finns det väldigt få förmildrande omständigheter. Därför ska du alltid utforma din affärsplan på ett sådant sätt att du känner att du kan ställa dig bakom varje enskilt ord.

Letar du efter ett privatlån med bästa villkoren? Kolla här på EnklaPrivatlån.se