Starta eget

Att starta eget och driva företag är något som periodvis är väldigt populärt. Och även om företagsamhet verkar vara en given del av mänskligheten så är det periodvis relativt sett fler personer som väljer att bilda företag. I nuläget bildas det dagligen en stor mängd nya företag, vilket har fått många att anse att företagsamheten ligger på en historisk toppnotering.
Egentligen är det inte så konstigt att många väljer att starta eget. Det skapar en unik möjlighet att få större kontroll över sin tid och ekonomi samt utmana sig själv. Men det är inte alltid helt uppenbart vad som krävs för att komma igång. Många har funderingar kring vad man bör tänka på, huruvida det är en bra idé att låna pengar via företagslån och vad som egentligen krävs.
För att få lite rätsida på saker och ting och göra det så enkelt som möjligt för dig som vill starta eget, så har vi gjort en djupdykning i allt som har med företagande att göra.

Starta eget företag

Att starta företag

Oavsett om du är erfaren företagare eller för första gången börjat fundera på att starta eget så kan det vara en bra idé att på ett systematiskt sätt reda ut vad företagande egentligen är. Därför har vi valt att helt enkelt börja från början. Om du känner att du har bra koll på läget så kan du med fördel hoppa över de inledande sektionerna. Vi hoppas att du ska få en praktisk överblick gällande vad ett företag är, hur man startar det och vad som kan vara bra att tänka på redan från början. Då kan du undvika vanliga fallgropar och få bättre förutsättningar för att lyckas.

Vad är ett företag?

Ett företag är helt enkelt en mer eller mindre långvarig ambition att uppnå ekonomisk vinning via omsättning av varor eller tjänster. Åtminstone sett till det rent språkliga. I detta hänseende så handlar företagande i grund och botten om att göra något för att tjäna pengar. Det låter kanske inte särskilt glamoröst, men det är den enkla sanningen. Därmed hamnar ideell verksamhet eller tjänster och gentjänster utanför företagsbegreppet.
Alltför ofta så görs begreppet mer komplicerad än det är. Särskilt eftersom många väljer att redan från början fokusera på lagstiftning, skatter och bokföring. Men om man fastnar alltför mycket i det administrativa så finns risken att man aldrig kommer igång med företagandet. Se därför starta eget som en chans att lära sig allt eftersom. I slutändan så kommer saker att falla på plats. Och blir det för krångligt går det alltid att kontakta rådgivande myndigheter för vägledning.

När är det rätt tillfälle att starta företag?

Det finns många åsikter om när det är rätt läge att starta företag. Och i ett bredare hänseende så kan rätt tillfälle handla om allt ifrån det internationella ekonomiska läget till ens egen privatekonomi. Men för att göra saker och ting lite mer greppbara så har vi valt att fokusera på när det i ett lite mer personligt hänseende är rätt tillfälle att starta eget.

I allmänhet finns det två perspektiv på när läget är rätt. Vilket av dem man väljer att tillämpa beror i princip på huruvida man planerar att tjäna pengar, eller om man redan har tjänat pengar. Därför är det främst dessa två scenarion som gör att man bör överväga att starta företag.

  • När man har en affärsidé som man upplever kan resultera i ekonomisk vinning.
  • När man sålt en tjänst eller vara och upplever att det finns återkommande efterfrågan.

Ofta så kommer insikten att det är dags att starta eget som en blixt från en klar himmel. Kanske har man sålt en begagnad vara och plötsligt inser att det finns en marknad. Eller så har man en idé som man tror stenhårt på och helt enkelt tar steget till att bli företagare. De senaste åren så har trenden varit tydlig. Och väldigt många väljer att starta eget, endera som bisyssla eller som primärt sätt att tjäna pengar.

Det finns såklart många anledningar till varför folk väljer att starta eget. Men många har kommit att inse hur viktigt det kan vara att ha en intjäningsförmåga som är fristående den egna anställningen, och att ett eget företag kan vara ett smidigt sätt att alltid kunna säkerställa intäkter även om jobbmarknaden sviktar. Att starta eget är även en utmaning som gör att man ofta växer som person och får bättre känsla för hur företagande faktiskt fungerar.

Starta eget ned finansierings lån

Vad är en affärsidé?

Begreppet affärsidé kastas ofta omkring som en sorts förutsättning för att man ska överväga att bilda företag. Men det är knappast någon slags obligatorisk förutsättning för att man ska komma igång. Vad som däremot menas är att det är en bra att fundera lite på hur man har tänkt att säkerställa ett man under företagets förväntande livslängd har en relevant omsättning som resulterar i ekonomisk vinning.

I ett smalare hänseende så handlar affärsidén om vilken sorts verksamhet man planerar att driva. Och även hur man tänker sig att man ska tjäna pengar. Kanske handlar det om att man vill erbjuda en särskild tjänst gällande ett hantverk som man kan, eller så vill man vara återförsäljare och sälja produkter på nätet. Planerar du att låna pengar så kan det även vara en bra idé att lägga lite extra krut på affärsidén. Många banker och kreditgivare vill nämligen se en ganska utförlig affärsidé innan de beviljar företagslån.

Är du osäker på hur du på bästa sätt presenterar en företagsidé så finns det många praktiska guider som gör det enkelt för dig att på ett systematiskt sätt visa hur du planerar att göra företaget lönsamt. Att konkretisera en affärsidé kan även ses som en övning inför själva företagsdriften, och ett sätt att dubbelkolla med sig själv att man faktiskt har tänkt igenom allting. För genom att vara noggrann redan i ett inledande skede så kan man bespara sig många oväntade utgifter och göra det enklare för sig att lyckas som företagare.

Vilken företagsform bör man välja?

När man driver företag så kan man göra det i olika former, eller olika rättsliga konstruktioner. I grund och botten handlar företagsform om hur man vill att ansvaret för åtaganden och huruvida man vill separera sin egen och företagets ekonomi för att undvika personligt betalningsansvar. Numera finns ett flertal företagsformer, men de absolut vanligaste är enskild firma och aktiebolag. Och de flesta som startar företag väljer någon utav dessa.

  • Enskild firma innebär att det är du som själv ansvarar för företagets juridiska och ekonomiska åtagandet. Din egen och företagets ekonomi särskiljs endast på pappret via bokföring. Om företaget går i konkurs så är du fortfarande ansvarig för eventuella obetalda skulder.
  • Ett aktiebolag är en egen juridisk person som kan ingå avtal utan att du som privatperson blir skyldig för företagets eventuella skulder och åtaganden. I samband med att företaget växer, eller om man har storslagna planer, så väljer de flesta att bilda aktiebolag.

Huruvida man väljer enskild firma eller aktiebolag handlar också en hel om praktiska överväganden. Det är billigare att starta enskild firma, men har färre juridiska fördelar. Väljer man aktiebolag så bör man vara beredd på att det kommer med krav på revisor och en hel del extraarbete avseende beskattning och utbetalning av lön.

Är du osäker på vad du ska välja för företagsform så är det nästan alltid en bra idé att börja med en enskild firma. I det korta loppet är det alltid det billigaste alternativet, och för småföretag är det även nästan alltid det skattemässigt mest fördelaktiga valet då man slipper dubbelbeskattning och liknande företeelser som är vanligt förekommande med andra former. Det är även enkelt att byta företagsform om man på sikt ändrar sig, eller om företaget växer i sådan utsträckning att man faktiskt vill särskilja på sin egen och företagets ekonomiska ansvar.

Jämför företagslån starta eget företag

Hur startar man företaget?

Har man väl bestämt sig för att starta sitt företag så går det faktiskt förvånansvärt snabbt att komma igång. I många fall så kan man vara igång med företaget på några få minuter. Särskilt om man har möjligheten att använda BankID då det tar bort i princip all väntetid och behov av blanketter. Förr i tiden så skedde registreringen direkt via Skatteverket i förening med Patent- och registreringsverket. Men numera har man samordnat processen via tjänsten Verksamt. Där kan man både bilda, justera och avsluta företag.

Bör man överväga uppstartslån?

Något som många redan i ett uppstartsskede ofta behöver ta ställning till är huruvida man bör ta ett nystartslån. Dessa lån är särskild inriktade på nystartade företag och presenteras som ett sätt att komma igång. Huruvida ett lån är en bra idé kommer att i stor utsträckning handla om vilken företagsidé du har och vilka kostnader du kan förvänta dig i ett inledande skede. Generellt sett så brukar företag med stora behov av inventarier och investeringar vara de som drar mest nytta av lån. Handlar det om ett företag där det främst är din egen tid som ligger till grund för vinning så är det i många fall inte lika viktigt med lån.

Något annat som kan vara värt att fundera på är hur du väljer att lägga upp ett eventuellt företagslån. I många fall så kommer banker och kreditinstitut att begära särskild säkerhet av nystartade företag. Vad det betyder är att de vill ha en sorts garanti för att de faktiskt får tillbaka pengarna på sikt, då det är svårt att avgöra huruvida ett nystartat företag kommer att vara lönsamt på lång sikt. Den kanske vanligaste säkerheten är att du får underteckna papper som innebär att du personligen går i god för att företaget kommer att återbetala. Under dessa omständigheter så blir det din privatekonomi som belastas, även om företaget går i konkurs.

Ett annat sätt att ordna säkerhet är att först se till att företaget har tillräckligt mycket kapital eller tillgångar för att anses kunna täcka återbetalningen av lånet. För om utlånaren bedömer företagets kreditvärdighet som god så kommer de inte anse att det finns någon anledning att kräva extra säkerhet. Kom däremot ihåg att det alltid är du själv som ansvarar för återbetalning om du har en enskild firma.

Finns det alternativ till företagslån?

Det finns inget som kan mäta sig med ett traditionellt lån när det gäller säkra finanser. Och för ett företag som behöver investera eller ordna kapital så kommer företagslån alltid att vara det främsta alternativet. Men för nystartade företag så kan det finnas alternativ som hjälper dig att komma igång utan att det behöver riskera att belasta din privatekonomi. Främst handlar det om kommuner och organisationer som periodvis väljer att stötta nystartade företag med endera villkorslöst kapital eller lite mer förmånliga uppstartslån. Därför kan det vara en bra idé att i samband med att du startar eget kolla huruvida det inte finns möjligheten att få stöd från det offentliga eller från någon särskild organisation. I många fall kan dessa alternativ vara mer förmånliga än sedvanliga sätt att låna pengar.

När är det rätt läge att expandera?

När man väl har kommit igång med företaget så kommer man i princip att behöva ta ställning till huruvida man vill fortsätta i samma takt, lägga ned eller utöka verksamheten. Vad som blir det bästa alternativet kommer såklart att bero på omsättning, intäkter och vilken efterfrågan som finns för det som man väljer att erbjuda. I bästa fall så kommer man snabbt att få uppleva att det är dags att expandera. Men hur vet man när tillfället är rätt?

Många väljer att expandera för tidigt, med följd att de spenderar pengar på förhoppningen att det kommer att gå bättre i framtiden. Detta kan leda till stora ekonomiska risker på sikt. Och bör verkligen undvikas. Håll därför utkik efter konkreta markörer på ökad efterfrågan. När du får fler kunder än du hinner med, eller när du får allt större jobb eller beställningar, så är det ett guldläge att expandera verksamheten. Då kan det även vara dags att överväga extern finansiering och även fundera på huruvida du inte behöver en samarbetspartner. Hur som helst så ligger en stor del av framgången i att vara lyhörd på såväl marknaden som ens egna förutsättningar.