Företagsleasing

Leasing

Efterfrågan på smidiga lånetjänster har de senaste åren varit i en minst sagt påtaglig stigande trend. Flexibilitet och möjligheten att få kontroll verkar på många sätt vara betydande ledord. Detta har gjort att många företagare väljer leasing som förstahandsval när det gäller att ordna såväl företagsbil som inventarier och andra verksamhetstillgångar. Men vad innebär egentligen företagsleasing?

Det har skett många förändrar inom företagsvärlden. Idag ses ofta egenanställda och egenföretagare som ett sorts självständigt ideal som är i kontroll över sin egen tid och framtid. Entreprenörskap förknippas i många vall med väldigt positiva individuella egenskaper som självständighet, kreativitet och driv. Kanske är det därför som många entreprenörer har kommit att bli internationella förebilder.

Men hur man än ser på saker och ting så innebär företagande även utgifter och ett ganska omfattande ansvar. Ofta så blir den ekonomiska planeringen avgörande för företagets framtid. På det stora hela är företagande både spännande och utmanande. Men förr eller senare kommer man att behöva ta ställning till finansiering.

Vi har tagit en titt på företagsleasing och varför det kommit att bli ett givet alternativ för de företag som vill säkra tillgång till bil och inventarier utan att behöva ligga ute med betydande belopp.

Vad är företagsleasing?

Leasing är på sätt och vis ett särskilt sorts hyresavtal. I allmänhet innebär det att man under en viss period hyr en bil, utrustning eller något annat. För detta faktureras man månadsvis och har ofta chansen att efter hyresperiodens slut köpa saken i fråga. Väljer man att köpa så sker det till ett lägre pris än om man hade betalat allting direkt.

 • Leasing är ett särskilt hyresavtal där man i slutet av perioden ofta har möjligheten att köpa det som man har leasat. De specifika villkoren varierar i många fall.

 • Leasing gör att det som vore en stor betydande utgift istället fördelas på månadsvisa betalningar. Det är ett sätt att skjuta på kostnader och samtidigt få tillgång till bilar och material.

 • Leasing gör att man kan få tillgång till bilar och material som man annars inte skulle ha råd att köpa. För många företagare skapar det unika fördelar avseende både praktisk verksamhetsdrift och expansionsmöjligheter.

 • Leasing inom företaget hanteras som en företagsmässig utgift vilket kan skapa skattemässiga fördelar. Man slipper även bokföring av anläggningstillgångar.

Det finns ett flertal praktiska och skattemässiga fördelar med leasing. Eftersom kostnaden fördelas över leasingperioden så får man tillgång till det man leasar utan att behöva betala en klumpsumma. När det handlar om företagsleasing så kan man även hantera det som en löpande utgift, vilket gör att den ekonomiska bördan i många fall blir lägre.

Vilka olika upplägg för företagsleasing finns det?

Det är väldigt vanligt att ett leasingavtal innehåller särskilda klausuler gällande drift och underhåll. För att man ska få ut så mycket som möjligt av sin leasingupplevelse är det därför viktigt att ha koll på både allmänna och specifika skillnader.

 • Vid finansiell leasing ansvarar du för omkostnader såsom drift, service och reparation.

 • Vid operationell leasing ansvarar leasingföretaget även för omkostnader.

Det är väldigt vanligt att dela upp företagsleasing i formerna finansiell och operationell. Vad som skiljer dem åt är att finansiell leasing lämnar drift och service åt leasingtagaren, medan operationell leasing innebär att leasinggivaren även ansvarar för löpande kostnader.

Finansiell leasing

Vad finansiell leasing åsyftar är att leasingavtalet främst är en ekonomisk fråga med återkommande betalningar. För leasingföretaget ingår med andra ord inga serviceåtaganden. På den svenska marknaden är denna sorts leasing definitivt mest vanligt förekommande.

Ekonomiskt sett så hanteras finansiell leasing som en utgiftspost och blir därmed en del av företagets bokföring. I vissa fall så kan det för leasingtagarens del ingå särskilda förpliktelser såsom att vid avtalsperiodens slut köpa det som har leasats.

Operationell leasing

Vad operationell leasing åsyftar är att leasingavtalet även omfattar service. Därför kallas denna form av leasing ofta för serviceleasing eller helserviceleasing. Till skillnad från vid finansiell leasing så sörjer leasingföretaget för det regelbundna underhållet av det som har leasats.

Detta anses på många sätt vara något utav en helhetslösning. Även denna leasingform inte är lika vanlig som finansiell så blir den ett alltmer efterfrågat alternativ.

Fördelar med leasing

Leasing är ofta ett lockande alternativ för de företag som inte endera inte vill lägga ut stora belopp på tillgångar, eller som vill slippa vanligt förekommande problem gällande värdeminskning och oklara utgifter. Eftersom företagsleasing kan säkerställa tillgång till annars väldigt dyr utrustning så blir det ett givet sätt att slippa pantsättning och samtidigt spara kreditutrymme till andra tillfällen.

 • Företagsleasing ger tillgång till dyr utrustning utan att man behöver tillskjuta kapital.

 • Leasing för företag hanteras med fördel i den löpande bokföringen.

 • Företagsleasing kan bli en given del av verksamhetsdriften.

 • Leasing företag kräver sällan säkerhet eller pantsättning.

 • Företagsleasing ger en tydlig och konkret översikt över månadskostnaderna.

I många fall så kommer nytta med företagsleasing stå i direkt relation till hur noggrann man är med att kontrollera vad som omfattas av avtalet. Det är en bra idé att spendera lite extra tid på att utvärdera olika leasinggivare för att se till att man får så många fördelar som möjligt med sitt leasingavtal.

Nackdelar med leasing

Ofta så är nackdelarna med företagsleasing ett resultat av att man missbedömer endera leasingavtalet eller den totala summan av de sammanlagda månadsbetalningarna. Det är därför en bra idé att fundera lite extra mycket på om leasing är rätt för varje specifik situation. Här är några av de saker som kan göra leasing till en sämre upplevelse.

 • Vid leasing företag förbinder man sig vanligtvis att leasa under en angiven period. Det gör att det inte alltid är möjligt att säga upp leasingavtalet i förväg.

 • Du har inte full förfoganderätt över det som du leasar. Därför har du inte samma frihet som om det vore egen köpt egendom.

 • I värsta fall kan det i det långa loppet innebära större kostnader än om du hade köpt redan från början.

Vill du få ut det mesta av ett leasingavtal bör du se till att välja en långivare som har så låga leasingavgifter som möjligt. Undvik även de avtal som har onödigt omfattande förpliktelser. Med lite eftertanke och en rättvisande ekonomisk kalkyl man företagsleasing i många fall bli oerhört gynnsamt.