Factoring – Fakturaköp och sälja fakturor

Här kan du läsa allt som är värt att veta om factoring. Det råder föränderliga tider för företagare. Allt fler väljer att starta eget och efterfrågan på nya och innovativa finansierings- och likviditetslösningar har aldrig varit så stor som nu. För det är nämligen inte alltid som de traditionella möjligheterna lever upp till den nivå av flexibilitet som många efterfrågar. Vi har tittat närmare på factoring för att se när, hur och var det är ett lämpligt alternativ.

Som förhållandevis nytt finansieringsalternativ har intresset för factoring skjutit i höjden. Särskilt bland de företagare som inte har möjligheten att hantera de kreditförluster som uppstår i samband med utstående fakturor. Kanske mest uppmärksammat har det kommit att bli bland de som har regelbundet har småkunder vars faktureringsbelopp understiger den administrativa och ekonomiska förlust som en sen betalning skulle innebära. Men hur fungerar egentligen factoring? Och vad är det som gör att så många numera gör det till en given del av företagsverksamheten?

För att göra det så enkelt som möjligt så har vi fokuserat på dels en översiktlig beskrivning av factoring som företeelse. Men även gjort en djupdykning i några av de egenheter som kommer med denna faktureringsmodell. På så sätt hoppas vi att tydliggöra såväl allmänna fördelar som specifika nackdelar. Förhoppningen är att det ska bli lätt för dig att avgöra huruvida factoring är rätt för just ditt bolag under de särskilda omständigheter som råder.

Factoring - Sälja Köpa Fakturor

Vad är factoring?

Factoring är i grund och botten en liten mer internationell benämning på vad som även kallas för fakturaköp. I praktiken sker det genom att man som företagare upprättar ett belåningsavtal med en bank eller ett kreditinstitut. Och istället för att invänta betalning så överlåter man sina fakturor med följd att man får pengar från den som man har ett factoringavtal med, snarare än att man får pengar från sina kunder. På så sätt behöver man inte oroa sig för uteblivna betalningar eller bekymra sig över hur man ska förhålla sig till att indriva eventuella förfallna fakturor. Det har på kort tid blivit väldigt populärt för de som vill vara säkra på att alltid ha ett regelbundet och stabilt kassaflöde i företaget, oavsett huruvida kunderna betalar i utsatt tid eller inte.

Men vad tjänar banken eller kreditinstitutet på det hela? De som betalar för fakturor betalar aldrig det fulla beloppet. Utan vanligtvis drar de av några procent på fakturans belopp för att täcka sina egna omkostnader. Vad detta innebär är att du får lite mindre betalt för varje faktura, men samtidigt får ökad trygghet och kan ta del av beloppet direkt. Den kanske allra mest uppmärksammade fördelen är att man som företagare inte behöver invänta betalning, utan får pengar direkt när fakturan uppstår. Övriga uppmärksammade fördelar är att de i ett bokföringsmässigt hänseende ofta är enklare med factoring. Men hur fungerar factoring i praktiken? Och är det alltid ett bra och förmånligt val?

Factoring i fyra steg

För att göra det enkelt att greppa exakt vad det är som factoring handlar om så tänkte vi illustrera processen i fyra steg. I praktiken så handlar factoring om att factoringbolaget helt enkelt köper din faktura och därmed tar över rätten att driva in betalning. Så har kan processen se ut.

 • En faktura uppstår till följd av att en kund använder dina tjänster.

 • Factoringbolaget köper fakturan av dig.

 • Du får betalt från factoringbolaget efter avdrag för avgifter.

 • Eventuell regress tillämpas.

I gengäld får du betalt. Men vad som komplicerar situationen är att det kan föreligga regressrätt. Om factoringbolaget har reserverat rätten att göra regress så kan du behöver återbetala det belopp som du fått. Detta gäller däremot bara om din kund aldrig betalar fakturan. Men då detta har stor inverkan på fördelarna med factoring så är det viktigt att kontrollera huruvida det faktiskt föreligger regressrätt. Du kan läsa mer om regressrätt i slutet av denna artikel.

Fördelar med factoring

Faktumet att allt fler väljer fakturabelåning talar sitt tydliga språk gällande fördelarna med factoring. De flesta är överens om att factoring på stora hela tar bort en stor del av den tidsmässiga och administrativa börden som uppstår i samband med fakturering. Och även om fördelarna alltid måste ställas i relation till nackdelar så leder det i de flesta fall till en på det stora hela gynnsam situation.

 • Du får pengar direkt i samband med att fakturan uppstår och behöver inte invänta betalning. Det förbättrar kassaflödet och ger företaget bättre likviditet.

 • Du slipper de betydande avgifter och administration som uppstår i samband med obetalda fakturor.

 • Du gör det enklare för dig att hantera bokföring och kan i många fall automatisera processen.

 • Du slipper axla den kreditrisk som är en del av traditionell fakturering.

 • Du får mer tid över till att driva företaget.

Dessa är endast ett fåtal av de allmänna fördelar som de flesta personer uppger sig ha upplevt i samband med att de valt att tillämpa factoring i sin företagsverksamhet. Kanske mest betydande bland fördelarna är att fakturabelåning säkerställer ett mer löpande kassaflöde då man får pengar redan i samband med att fakturan uppstår. Och indirekt innebär detta även att man inte behöver spendera tid och engagemang på att hantera eventuella obetalda fakturor.

Nackdelar med factoring

Precis som andra finansiella tjänster så finns det såklart situationer där factoring är ett mindre lämpligt alternativ. Men huruvida dessa nackdelar påverkar dig och ditt företag är något du själv måste ta ställning till. I samband med att du överlåter en faktura så förflyttar du även din kunds betalningsansvar till factoringbolaget. Därmed tappar du möjligheten att flytta fram förfallodatumet eller vara flexibel med återbetalningen. Har man många nära och personliga kundrelationer kan det därför uppfattas som en brist i det långsiktiga förtroendet.

 • Du får lite mindre betalt för varje enskild faktura.

 • Har du regelbundet många fakturor kan de sammanlagda administrativa avgifterna minska nyttan med factoring.

 • Finns en liten risk att kunder reagerar negativt på att du överlåter fakturor. Särskilt då banker och kreditinstitut som sysslar med factoring är oftast väldigt strikta med förfallna fakturor.

 • Regressrätt kan minska fördelarna med factoring.

De flesta nackdelarna gäller främst småbolag med ett stort antal utestående fakturor med små belopp. Men i slutändan är det du själv som kommer att behöva avgöra huruvida factoring är rätt val för dig. I många fall så kan smidigheten och enkelheten väga upp mycket av de små ekonomiska nackdelar som uppstår i samband med factoring. Många har av misstag valt factoring med regress vilket har resulterat i att de har tvingats återbetala betydande belopp. Så var lite extra noggrann med att kontrollera vad det egentligen innebär med regress, och huruvida ditt factoringbolag tillämpar detta. Var även noggrann med att fundera på huruvida factoring kommer att påverka dina kundrelationer. Om du har för vana att vara flexibel med betalningsperioder så kan factoring i väldigt drastisk utsträckning påverka dina möjligheter att själv avgöra när dina kunder ska betala.

Är factoring ett bra val?

Huruvida fakturabelåning är ett bra val kommer i stor utsträckning att bero på förutsättningarna i ditt företag. Medan de företagare som endast har ett fåtal personliga kunder så anser många att factoring tar bort en del av den kontroll som krävs, men för de som fakturerar regelbundet och har ett stadigt kundflöde så leder factoring i de flesta fall till ökat effektivitet och bättre kontroll över företagets ekonomiska situation.

 • Du vill slippa den administrativa börden av fakturering

 • Du prioriterar kassaflöde över att ta del av varje enskild krona.

 • Du vill slippa riskerna med obetalda fakturor.

De flesta är överens om att factoring frigör tid och att det gör det enklare att fokusera på rörelsen istället för att engagera sig i rutinmässig administration. Och även om det innebär ett visst avdrag på det belopp som varje enskild faktura genererar så har det ofta visat sig vara lönt det i slutändan. Många uppskattar factoring då det ger mer tid över till att expandera och driva företaget utan att man behöver krångla med fakturor. Att man får ett stabilt kassaflöde gör det även enklare att fokusera på den löpande vardagliga driften.

Tips när du överväger factoring

Numera finns det många olika företag och tjänster som har att göra med factoring. Därför är det sällan en bra idé att göra förhastade slutsatser. Om du funderar på om fakturaköp är rätt val för dig så bör du avsätta lite tid för att noggrant överväga såväl för- och nackdelar som att jämföra olika tjänster. För att göra det enklare för dig att välja rätt så har vi tittat närmare på några av de tips som är bra att hålla i åtanke när du överväger factoring.

 • Välj inte första bästa tjänst utan jämför vilka som ger dig mest fördelar.

 • Kontrollera huruvida factoringbolaget har reserverat regressrätt.

 • Se till att få så låga avgifter och omkostnader som möjligt.

Men vad innebär dessa saker i praktiken? Och hur vet man om det gör någon skillnad? Låt oss ta en närmare titt på hur du kan tänkas komma att påverkas av dem. Ofta kan vad som till det yttre framstår som en fördelaktig situation egentligen visa sig vara präglat av fler omkostnader.

Jämför olika factoringbolag och deras tjänster

Det kanske allra viktigaste är att säkerställa att den bank eller det kreditinstitut som man väljer att samarbeta med har så förmånliga villkor som möjligt. Eftersom konkurrensen på marknaden för factoring är hård så kan man i de flesta fall välja och vraka mellan ett stort antal förmånliga alternativ. Den kanske allra mest största skillnaden mellan de olika bolagen är när de väljer att betala ut pengar, samt hur omfattande deras administrativa avgifter och övriga kostnader är. Därför bör du först och främst jämföra omkostnaderna.

 • Jämföra såväl avgifter per faktura som de totala kostnaderna på förväntad omsättning.

 • Kontakta ett flertal factoringbolag och se vad de kan erbjuda dig för mervärde.

Genom att jämföra så kan man säkerställa att man får ett så förmånligt utgångsläge som möjligt. Och att man inte slipper onödiga merkostnader. I tider då väldigt många bolag tävlar om kunder så finns det väldiga chanser att få ett riktigt bra avtal om factoring. Var inte orolig för att ställa krav på factoringbolaget och tydliggöra att du har många olika tjänster att välja mellan.

Factoring med eller utan regress

Huruvida ett factoringbolag väljer att erbjuda regress kommer att avgöra huruvida det är du och ditt företag som står för en eventuell kreditrisk, eller om den övergår till factoringbolag. Regress innebär nämligen att factoringbolaget gör ett villkorat fakturaköp med följden att du måste återbetala pengarna om kunden inte har betalat fakturan inom en viss tid efter förfallodatumet. Anledningen att vissa factoringbolag väljer att reservera regressrätt är att de vill kunna återkräva dig på beloppet om det visar sig att de inte får betalt.

Regressrätten kan därför ha stor inverkan på hur mycket pengar som du i slutändan får behålla. Även om regressrätten inte påverkar det datum då du får pengarna, så påverkar i de i stor utsträckning din möjlighet att behålla pengarna i samband med utebliven fakturabetalning. Att jämföra huruvida det föreligger regressrätt är därför minst lika viktigt som att titta på avgifterna. För i slutändan kan det vara det som avgör huruvida du faktiskt får behålla pengarna. Och då många factoringbolag ger lägre avgifter mot att de säkrar sig regressrätt så kan det ibland framstå som att factoring med regress endast är förmånligt. Men detta är något du kommer att behöva fundera lite extra noggrant på.

Är factoring rätt val?

Om du i slutändan väljer factoring så kommer du att slippa en stor del av den krångliga administration som kommer med fakturor. Du kommer även att redan från början att vara säker på att få betalt. Men avgifter och eventuell regressrätt är fortfarande en realitet som kommer att påverka huruvida factoring i slutändan är ett bra val. Därför föreslår vi definitivt att du överväga olika alternativ. Är du osäker kan du även kontakta olika factoringbolag och låta dem motivera varför du bör välja just den. I många fall finns det omfattande chanser att prispressa och säkra sig själv ett riktigt bra avtal om factoring.