Checkkredit

Checkkredit

På senare tid har checkkredit kommit att bli ett efterfrågat alternativ till traditionella lån med engångsutbetalning. Mycket på grund av att det ger större flexibilitet och fler valmöjligheter. Vi har tittat närmare på vad checkkrediter egentligen är, och vad det kan tänkas innebära för de företag som väljer denna låneform.

Antalet företag ökar numera i en väldigt stadig takt. Det är en trend som numera har pågått en längre tid och som många tror är en tecken på en fortsatt trend. De exakta anledningarna är på många sätt dolda i dunkel. Men många anser att förutsättningarna för företagande har förbättrats och att det på många områden finns oanad potential.

Som företagare kommer man däremot förr eller senare att behöva ett tillskott av finanser. Företagsfinansiering kan behövas för att man planerar att utöka verksamheten, eller för att oväntade utgifter resulterat i att lån krävs för att man ska kunna upprätthålla lönsamhet och omsättning.

Detta har i sin tur resulterat i ökad efterfrågan på olika finansieringsalternativ för företag. Särskilt då olika former av finansiering har sina respektive för- och nackdelar. Just checkkredit kännetecknas av att man som låntagare själv förfogar över en löpande kredit. Det innebär att man endast behöver låna det belopp som man för tillfället upplever att man behöver. Så länge man inte når sin kreditgräns väljer man på egen hand när och hur mycket man pengar låna.

  • Du får tillgång till ett låneutrymme som du själv förfogar över och som sträcker sig till kreditgränsen. På sätt och vis är det jämförligt med ett sedvanligt bankkonto.

  • Du får som låntagare möjligheten att själv avgöra hur mycket du vill låna och när du behöver tillgång till pengarna. Ett perfekt val om man oroar sig för oväntade utgifter och vill säkerställa så stor trygghet som möjligt.

  • Det uppstår inga ränteförpliktelser på annat än det belopp du valt att låna. På så sätt slipper man oväntade och onödigt stora ränterelaterade utgifter.

  • Det kan innebära ett mer gynnsamt lån då du inte behöver betala räntor och avgifter för annat än vad du väljer att låna.

  • Du får en trygghetsbuffert som kan användas för såväl konsumtion som investeringar. Att själv kunna avgöra hur man spenderar pengarna är något som många uppskattar med just checkkrediter.

Checkkredit har kommit att bli ett populärt val till ett traditionellt lån. På sätt och vis går det att jämföra med ett kreditkort, men med den stora skillnaden att man kan föra över pengar fritt och inte nödvändigtvis behöver spendera dem på traditionell konsumtion.

Om du har ett företag som är i en cyklisk bransch eller som ofta drabbas ekonomiskt utifrån säsongsrelaterade förändringar kan checkkrediter utgöra en viktig trygghetsbuffert. Det gäller även dig vars verksamhet ofta får oväntat stora projekt som kan kräva inledande finansiering.

Men vad innebär det för dig som är företagare?

Vad är checkkredit?

Som företag finns det många anledningar att låna pengar. Det kan handla om allt ifrån investeringar till oväntade utgifter. Men för att man ska kunna få så stor nytta som möjligt är det av stor vikt att man själv helt och hållet förfogar över de pengar som man lånar, och att man inte behöver betala mer än nödvändigt i räntor och avgifter.

Ett vanligt problem med traditionella lån är att de endera resulterar i att man får tillgång till en stor klumpsumma, som ibland överstiger det belopp man faktiskt behöver. Eller att lånet, som i fallet med kreditkort, endast möjliggör konsumtion.

Checkkredit innebär istället att du beviljas ett löpande låneutrymme med kreditgräns. Helt enkelt en sorts pott. Därefter förfogar du helt och hållet över hur mycket pengar du lyfter. Det kan jämföras med ett löpande konto som kan användas för såväl utgifter som investeringar. Till skillnad från andra sorts lån där du tar del av en engångssumma så finns det generellt sett ingen ränta på något annat än på det belopp som du faktiskt väljer att låna.

Upplevelse av ökad flexibilitet verkar vara ett på många sätt återkommande tema när det gäller just checkkrediter. För många har denna låneform visat sig pålitlig och därför blivit en given del av hur de driver sin verksamhet.

Varför bör man välja checkkredit?

Den i särklass största anledningen till att välja checkkredit är att man får större kontroll över sina lån och lånerelaterade utgifter. Många uppskattar checkkrediter för att de gör det enkelt att låna pengar som därefter kan användas fritt utan begränsningar. Eftersom man själv väljer belopp så blir det också enklare att inte låna mer än man faktiskt behöver.

  • Ett flexibelt lånealternativ som ger dig full kontroll över dina låneförbindelser.

  • Kan skapa rätt förutsättningar för väldigt förmånliga och långsiktigt gynnsamma lån.

  • En stor trygghet då det gör att man kan axla både oväntade och större planerade utgifter.

  • Ett modernt alternativ som på många sätt överträffar traditionella lån.

En av anledningarna till att många rekommenderar checkkrediter är att de leder till storflexibilitet. Du får tillgång till pengar precis när du behöver dem, och du behöver aldrig låna mer än du har behov av. Då många upplever att det kan vara svårt att bedöma hur mycket man faktiskt behöver låna så kan en löpande checkkredit bli en stor trygghet.

Flexibilitet är ett återkommande begrepp när det gäller checkkredit. Anledningen till att efterfrågan ökat är att många anser att denna låneform i grund och botten lever upp till de förväntningar som man har.

Risker med checkkredit

Det största problemet med checkkrediter är förmodligen att man som låntagare väljer en oförmånlig checkkredit. Därför är det viktigt att säkerställa att såväl ränta som villkor är förmånliga. Men vad som är förmånligt för dig behöver inte nödvändigtvis vara detsamma för någon annan. Kom därför ihåg att noggrant utvärdera de olika alternativen och välj den kreditgivare som i störst utsträckning lever upp till dina förväntningar.

På det stora hela så medför checkkrediter egentligen inga okontrollerade risker. Särskilt då man själv förfogar över det löpande låneutrymmet. Därför är det upp till var och en att bestämma hur mycket man lånar och när man gör det. I praktiken innebär det att man själv har kontroll över risken.

Något som däremot kan vara viktigt är att säkerställa är hur företaget som tillhandahåller checkkrediten förhåller sig till övertrasseringar. För det är inte ovanligt att man missbedömer hur mycket pengar man har att röra sig med. I värsta fall kan det resultera i att man behöver betala övertrasseringsränta, utöver sedvanliga ränta. Övertrasseringsräntan kommer i dessa fall att beräknas utifrån ett flertal olika faktorer som din kundstatus och aktuella räntor.