AffärsplanSå skapar du en affärsplan

En affärsplan är i grund och botten en plan för hur en viss affärsidé ska nå framgång. I många fall så kan det vara första steget till en lång och framgångsrik karriär som företagare. Men det är oerhört viktigt att vara såväl konkret som realistisk när man skapar sin affärsplan. Vi har tagit en närmare titt på vad som är talande för en riktigt bra affärsplan, och hur man egentligen skapar en.

Om man vill göra det lätt för sig så kan man se en affärsplan som beskrivning av hur en idé i ett praktiskt hänseende kan förvandlas till företagsverksamhet. Tanken är att man med en affärsplan tydliggöra för såväl sig själv som blivande medgrundare och intressenter hur verksamheten är tänkt att fungera.

I många fall så används affärsplanen för att övertyga investerare eller potentiella samarbetspartners om att det finns rätt förutsättningar för god ekonomisk omsättning. Därför är det viktigt att planen beskriver såväl vilka som står bakom idén, samt hur den i ett konkret hänseende kan fungera som företag.

Varför behövs en affärsplan?

Då syftet med en affärsplan är att övertyga andra om att ens verksamhet faktiskt är ekonomiskt gångbar. Därför behövs den helt enkelt i alla sammanhang där någon behöver övertygas. Även om det oftast handlar om investerare så är det ett dokument som kan vara viktigt i alla situationer där någon behöver få en inblick i din verksamhet.

Du väljer själv hur djupgående affärsplanen behöver vara. Ofta är det en bra idé att anpassa planen till den målgrupp som kommer att läsa den. Handlar det om baner eller investerare är det värt att överväga att inkludera nödvändig finansiell information samt övertyga dem om att idén kommer att kunna generera tillräckligt med vinst för att upprätthålla företaget och säkerställa framtida tillväxt.

Hur bör en affärsplan struktureras?

En bra affärsplan ska i grund och botten vara intressant. Men samtidigt måste den utformas med ett helhetstänk som leder läsaren från idé till konkret utförande. Att utforma din plan på ett noggrant och systematiskt sätt kan hjälpa dig att undvika otydlighet.

Det kan vara en bra idé att se på affärsplanen som en företagsmall eller en allmän och beskrivande förklaring om vad man har för tankar med den blivande verksamheten.

När du skriver din affärsplan kan du med fördel utgå från dessa punkter. Kom ihåg att dessa punkter endast är allmänt hållna och vägledande. Vad du vill ska omfattas av affärsplanen är i slutändan ett personligt ställningstagande. Är du osäker kan du alltid ta del av befintliga affärsplaner innan du utformar din egen.

  • Vad är idén? Vad inspirerade idén till företaget och varför är den en bra grund för ett företag.

  • Vilket tomrummet fylls? Vad kommer din idé att tillföra till marknaden? Förbättrar den något befintligt eller tillför den något nytt?

  • Vilka är kunderna? Vilken krets är företags primära målgrupp? Varför är den köpkraftig?

  • Hur uppstår ekonomisk vinning? Hur kommer det hela att leda till vinst och ekonomisk omsättning?

  • Hur hanteras risker och hinder? Vilken konkurrens förväntar dig och hur minimerar du företagsrelaterade hinder?.

  • Är verksamheten miljömässigt hållbar? Miljöaspekten värderas alltmer och bör åtminstone nämnas.

  • Hur ser framtiden ut? Var befinner sig företaget om några år? Visa att du har ett långsiktigt perspektiv.

Många affärsplaner kan vara svåra att förstå. Särskilt om de utformas på ett ostrukturerat sätt. Därför är det oerhört viktigt att spendera extra mycket tid på den röda tråden. Särskilt om man planerar att engagera investerare. Potentiella investerare kan i vissa fall dagligen läsa affärsplaner och kommer mer eller mindre automatiskt sålla bort otydliga planer. Fokusera därför på varje enskild punkt tills du själv upplever att de är tillräckligt tydliga för alla att förstå.

Det finns inga strikta regler när det kommer till affärsplaner. Du kan med fördel använd ovan nämnda mall för att skapa ett utkast, och därefter anpassa innehållet utifrån målgrupper. Då kommer du att få en affärsplan som både lockar och engagerar.

I takt med att förutsättningar förändras så väljer många att justera affärsplanen allt eftersom. På så sätt kan man skräddarsy den utifrån verklighetens omständigheter. Det kan på sikt vara ett bra sätt att engagera externa intressenter och säkerställa en rättvisande inblick i företagets nuläge.

Hur skapar man en affärsplan?

En affärsplan ska kunna läsas och förstås av alla och därför är det viktigt att den är både tydlig och tillräckligt detaljrik för att förklara allt som läsaren behöver veta. Därför är första steget i att skapa en slagkraftig affärsplan alltid att noggrant fundera på vad den egna affärsidén egentligen handlar om.

Det är först när du är säker på vad du vill uppnå som du har rätt förutsättningar för att tydliggöra det på papper. Eftersom affärsplanen är tänkt att förklara idé och bakgrund till företaget och hur den ekonomiska framtiden kan tänkas se ut, så är det alltid detta som bör vara utgångspunkterna.

Risker med en affärsplan

Även om en affärsplan är viktig för att man själv ska få överblick över saker och ting så bör man utforma den med utgångspunkten att utomstående ska förstå idén bakom den planerade verksamheten. Därför är det väldigt viktigt att affärsplanen i grund och botten är ett ärligt och rättvisande dokument som undviker att försköna. Samtidigt måste det väcka engagemang och intresse. Ofta kan detta vara en svår balansgång.

Ett vanligt misstag är att göra antagandet att den som läser har samma informationsmässiga utgångsläge som en själv. Detta resulterar i många fall i att affärsplanen blir otydlig. För att minimera denna risk bör du alltid utgå ifrån att läsaren inte vet något all om verksamheten.

Även om diversifiering generellt sett anses vara en bra sak så är det riskfyllt när det kommer till affärsplaner. Det är viktigt att hålla fast vid konkreta affärsmål som du är bekväm med och vet kan realiseras. Undvik lockelsen att röra dig bortom din egen expertis. Annars är risken stor att affärsplanen lovar mer än man kan leverera. En affärsplan måste alltid förbli objektiv eftersom felaktigt innehåll kan få förödande konsekvenser. Även om det är frestande att försöka förutsäga hur saker och ting kommer att bli så är det viktigt att vara realistisk i planerna.

På det stora hela så handlar den största risken gällande affärsplanen om att man beskriver saker som inte har med verksamheten att göra. Påminn dig själv därför hela tiden om att affärsplanen ska vara möjlig att tillämpa.

Här är några särskilda saker att undvika om du vill vara säker på att affärsplanen inte lovar mer än vad verksamheten faktiskt kan leverera.

En affärsplan bör vara unik

Det är viktigt att informationen man förmedlar känns både fräsch och relevant. Då säkerställer du att den som tar del av affärsplanen verkligen får känslan av att den planerade verksamheten har något att tillföra. Det kan däremot vara utmanande, speciellt om du skapar en lång och omfattande affärsplan. Försök att tydligt dela upp din affärsplan i avsnitt så att du på ett enkelt sätt kan fokusera på varje sektion i taget.

Sanning framför allt

Det vore ett enormt misstag att vara oärlig avseende framställning och beräkningar. Sådant kan leda till att man tappar förtroende direkt. Om du medvetet ljuger genom din affärsplan kommer du förmodligen inte få så många fler chanser. Se därför till att din affärsplan blir något som du kan ställa dig bakom.

Att behöva förklara varför man presenterat felaktig information kan skapa väldigt problematiska situationer. Det kan även försämra dina framtida förutsättningar för allt ifrån lån till att ta del av investerat kapital.

Du måste vara realistisk gällande förutsättningar

När man startar företag kan det vara lätt att överskatta förutsättningar för omsättning och vinst. Det är särskilt vanligt när man som ny entreprenör är väldigt entusiastisk över sin affärsidé. Välj därför det säkra före det osäkra när det kommer till framtidsutsikter.

Det kan vara lätt som ny företagare att överskatta marknadens efterfrågan på vissa produkter och tjänster. Men sanningen är att du aldrig kommer kunna veta förrän företaget väl är igång. Så se till att även bevara din entusiasm och din drivkraft. Försök att balansera riskhantering och framtidsutsikter med glädjen i företagandet.

Är du osäker på huruvida något är realistiskt så kan du alltid engagera utomstående för att få hjälp med en objektiv och rättvisande analys av faktiska förutsättningar.

Se till att väcka intresse

En bra affärsplan kan bli hörnstenen i ett framgångsrikt företag. Den visar att du har engagemang för en idé och kommer att bidra till att väcka intresse hos andra. Men för att det ska bli verklighet måste affärsplanen vara både övertygande och lätt att förstå. Fastna inte för mycket i detaljer, utan reservera dem till en särskild sektion i affärsplanen. Fokusera på det som engagerar och spara mer djupgående detaljer till senare.

Bra språk och struktur

Ofta är det så att saker och ting bedöms utifrån ytan. Detta gäller även skriftliga dokument. Därför är det viktigt att affärsplanen ser snygg ut och har korrekt grammatik. Dubbelkolla för att undvika slarvfel och be gärna någon utomstående att läsa den. I många fall kan man bli hemmablind och missa fel som är uppenbara för någon som läser affärsplanen för första gången.

Undvik att investera prestige i utformningen av affärsplanen. Se det som en utmaning att hitta balansgång mellan formalitet och kreativ utformning.

Är det obligatoriskt med en affärsplan?

Värt att poängtera är att affärsplaner huvudsakligen utformas för utomstående. Ofta handlar det om banker, finansinstitut, investerare eller potentiella partners såsom leverantörer. För dem kan en affärsplan vara en indikation på att din verksamhet är seriös och är värd att engagera sig i.

Om du själv är den som både grundar och finansierar företaget finns det därför inte så stor nytta i att spendera tid på en affärsplan. Därför kan man säga att huruvida en affärsplan är obligatorisk kommer att bero på hur många utomstående som du vill engagera i verksamheten.

Affärsplaner kan vara riktigt användbara, men samtidigt kräver de oerhört mycket tid och energi. Åtminstone om allting ska bli bra. Om du är osäker på om du behöver en så kan det vara en bra idé att vänta till framtiden med att utforma en. Du kan alltid ändra dig när du vill.

Vad beredd på den muntliga biten

Trots att affärsplanen är ett skriftligt dokument så kommer du förr eller senare att behöva presentera dina idéer muntligt och i person. Därför är en bra idé att så tidigt som möjligt förbereda sig på idén att affärsplanen bör vara enkel att presentera.

Viktigt att komma ihåg är att en eventuell muntlig presentation bör följa i affärsplanens fotspår. Det vill säga att presentationen i så stor utsträckning bör avspegla affärsplanen både innehållsmässigt och strukturellt. Även om det kan kännas konstigt så är det en bra idé att i förväg öva på att presentera affärsplanen och i ett övergripande hänseende förklara den.

Till skillnad från skriftlig kommunikation så är den muntliga presentationen helt och hållet avhängig dig. Det betyder att din förmåga att övertyga i grund och botten kommer att avgöra huruvida du når framgång. Även om det kan kännas lite väl ödesmättat så är det samtidigt ett bra skäl till att försöka utveckla en naturlig muntlig presentationsstil.

Är du ovan med muntliga presentationer så bör du ta varje chans du får till att öva. Räds inte att öva inför dina medarbetare eller nära och kära. När det väl kommer till kritan så kommer den muntliga framställningen i många fall vara viktig för att affärsplanen ska få rätt genomslag.

Finns det andra sätt att skapa en affärsplan?

Det finns egentligen inga måsten när det kommer till affärsplaner. Det står var och en fritt att utforma en plan efter eget tycke. Men tiden har visat att det i de flesta fall är bäst att använda ett beprövat, strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt.

Känner du dig osäker finns det färdiga mallar för affärsplaner som hjälper dig att komma igång på rätt sätt. Men undvik att förlita dig helt och hållet på dessa. Risken är att du i slutändan får en affärsplan som är alldeles för allmän för att lyfta fram egenarten i just din verksamhet.